Nieuwe titels van Eigenboekuitgeven http://www.eigenboekuitgeven.com/shop/rss_feed.php nl Impressies van Schokland - Bruno Klappe http://www.eigenboekuitgeven.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789492247674 Schokland was eeuwenlang een eenzaam, afgelegen eiland in de Zuiderzee, de zee die later het IJsselmeer zou worden. Een ietwat geheimzinnig, vreemd wereldje, slechts zelden bezocht door bewoners van de vaste wal. Toch waren er mensen die zich naar Schokland lieten overvaren om het leven aldaar met eigen ogen te aanschouwen. Diverse bezoekers schreven daarna zelfs een verslag over wat ze op het eiland aantroffen. In Impressies van Schokland - Reisverslagen van bezoeken aan een afgelegen eiland heeft Bruno Klappe al die verhalen uit de jaren voor "" bijeengebracht, het jaar dat de Schokkers hun eiland noodgedwongen moesten verlaten. Ook de buureilanden Urk en Marken blijven in dit boek niet onbesproken. Boeken Mon, 11 Dec 2017 17:48:18 +0100 Eigenboekuitgeven http://www.eigenboekuitgeven.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789492247674 De Bokkenrijdersideologie afgeleid uit vroegmoderne geschriften over hekserij - Tom Oversteegen http://www.eigenboekuitgeven.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789492247667 In dit boek doorgrondt de schrijver de ideologie van deze roversbende aan de hand van passages uit geschriften waarover de Bokkenrijders zelf konden beschikken. Aan bod komt de beoefening van hekserij en de daarbijhorende rituelen, zalven en brouwsels. Verder wordt onder meer ingegaan op het verbond met de Duivel en de schijnbaar tegenstrijdige band met God. De tekst ademt een authentieke sfeer die wordt versterkt door afbeeldingen van in totaal "" schilderijen, prenten en tekeningen van weleer. De Bokkenrijdersideologie afgeleid uit vroegmoderne geschriften over hekserij is een interessante studie die op basis van historische citaten en kunst de lezer meevoert naar de tijd van de Bokkenrijders. Hun manier van denken wordt op boeiende wijze inzichtelijk gemaakt. Tom Oversteegen studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij verhuisde naar Limburg waar hij hoorde over het fenomeen De Bokkenrijders en de verschillende perioden waarin zij actief waren. Boeken Sat, 18 Nov 2017 21:14:22 +0100 Eigenboekuitgeven http://www.eigenboekuitgeven.com/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789492247667